Jan Dekkers en zijn werken


Heeft u belangstelling voor dit boek dan kunt u dit verkrijgen via de boekhandel. ISBN nr.: 90 6148 600 9
Of rechtstreeks door overmaking van f 37,50 (boek + verzendkosten) op girorekening 198110 tnv. mevr. L van Leeuwen, Gieten.
Vergeet u niet uw naam en adres te vermelden.
U krijgt het boek dan thuis gestuurd.
Sie können das Buch im Versand bestellen. durch überweisung von DM 35,00 an Konto der Postbank NV Amsterdam, L.M. van Leeuwen, Gieten. Zwiftcode: ING BNL 2a rek.nr. 198110.
Vergessen Sie bitte nicht Ihre Name und Adresse ein zu geben.
You can order this book by transferring $ 27,50 to Postbank NV Amsterdam, L.M. van Leeuwen, Gieten. Zwiftcode: ING BNL 2a rek.nr. 198110.
Please state your name and adress clearly. You will receive the book by mail.